Coronamaatregelen voor bezoekers en huurders van de infrastructuur van Cultuurhuis & Lokaal Dienstencentrum Casino Houthalen-Helchteren RSS link

De veiligheid van ons publiek, de artiesten en alle medewerkers zijn prioriteit tijdens een seizoen dat er anders zal uitzien. We respecteren de richtlijnen die worden opgelegd in het basisprotocol cultuur.

Zowel tickethouders als huurders van de infrastructuur krijgen 1 week voor aanvang van de activiteit een servicemail met daarin de laatste richtlijnen en veiligheidsmaatregelen.

Organisatoren van een evenement moeten aan de hand van deze online tool aftoetsen of dit veilig kan worden georganiseerd en moeten een draaiboek opstellen.

Algemene maatregelen Houthalen-Helchteren

Op de gemeentelijke website vind je de laatste informatie: https://www.houthalen-helchteren.be/coronavirus

Maatregelen infrastructuur Cultuurhuis Casino (code geel & oranje) 

 • Voel je je ziek (koorts, hoesten, problemen met ademhalen)? Blijf thuis en bel je huisarts! Een medewerker kan mensen die ziek zijn ook naar huis sturen. Meer info vind je hier. In geval van besmetting moeten de gegevens van de huurder of de koper van tickets voor een contactbubbel worden doorgeven aan de tracing-instanties.
 • Plan geen verschillende activiteiten binnen dezelfde week.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van het gebouw. Doe dit ook bij het betreden van een lokaal. Hygiënische handgels worden voorzien.
 • De deuren aan de ingang van Casino en OC het Park blijven open tijdens de openingsuren zodat contact met de klinken wordt vermeden.
 • Respecteer de bewegwijzering in de vorm van vloerstickers.
 • Mondmasker over neus en mond verplicht (vanaf 12 jaar): in de gangen, balie, foyer en toiletten, op te trappen, wanneer je rondloopt in de lokalen. Enkel wanneer je neerzit (op minimum 1,5m afstand van elkaar), mag je dit uitdoen. Breng zelf een mondmasker mee.
 • Onze medewerkers staan steeds in voor een optimale begeleiding van het publiek.
 • Casino: enkel de toiletten in de zijbouw beneden zijn toegankelijk.
 • Casino: de lift kan enkel worden gebruikt door mensen waarvoor het een absolute noodzaak is. Maximum twee personen.
 • Ramen open: verlucht zoveel mogelijk het lokaal. Ramen minstens op kiepstand tijdens de activiteit en helemaal open achteraf.
 • Na gebruik van het lokaal: ontsmet de contactoppervlakten (tafelblad, stoelleuning, lichtschakelaars, deur- en raamklinken) met het daarvoor voorziene ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes.
 • Een lokaal wordt in principe maximaal 1 keer per dag verhuurd. Meerdere verhuringen per dag zijn enkel mogelijk als dit kan worden gepoetst en ontsmet door de onderhoudsploeg.
 • Bij het gebruik van de lokalen gelden de afstandsregels.
 • In de gangen of foyer babbelen of socializen is niet toegelaten.
 • Balie Casino: betaal bij voorkeur contactloos. 
 • De infrastructuur wordt dagelijks schoongemaakt/ontsmet met een bijzondere aandacht voor contactoppervlakten.

Coronaverantwoordelijke voor Cultuurhuis Casino is Peter Bosmans (cultuur@houthalen-helchteren.be).

Maximum aantal toegelaten personen per lokaal

Als organisator van een activiteit maak je vooraf een risicoanalyse met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie daarvan de nodige beslissingen of maatregelen. Meer info vind je hier.

Medewerkers van Cultuurhuis Casino zullen in de mate van het mogelijk mee toezien op het veilige verloop van activiteiten door derden, maar de finale verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisator(en).

Huur voor je activiteit een lokaal dat voldoende ruim is: minimaal 4m² per persoon voor activiteiten waarbij deelnemers blijven zitten, 10m² voor activiteiten met beweging (dans, turnen, rondlopen, …).

Elke huurder/organisator moet een aanwezigheidsregister bijhouden van de deelnemers (voornaam, familienaam en telefoonnummer/e-mailadres van 1 persoon per contactbubbel) en deze in geval van besmetting voorleggen aan de contact tracing-instanties.

Aanvragen voor verhuringen verlopen via Cultuurhuis Casino. Deze worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de gemeentelijke crisiscel (crisiscom@houthalen-helchteren.be).

Casino: capaciteit lokalen

 • Vergaderlokaal 2 (40m²): 8 personen (enkel zittend)
 • Parketzaal 4 (100m²): 20 personen zittend, 10 personen bewegend
 • Parketzaal 7 (100m²): 20 personen zittend, 10 personen bewegend
 • Keuken: 12 zittend / 5 bewegend
 • Balzaal (300m²): 50 zittend, 25 bewegend
 • Schouwburg (600m²): circa 150 personen zittend (per contactbubbel)
  • Voor het boeken van plaatsen: reserveren kan per persoonlijke contactbubbel. Daartussen is telkens minstens 1 vrije stoel voorzien en ook de rij vooraan en achteraan blijven vrij
  • De vestiaire blijft gesloten. Jassen mogen worden meegenomen in de zaal.
  • Ook tijdens de voorstelling is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Er zijn geen pauzes tijdens de voorstellingen. Na de voorstelling in de gangen of foyer bijbabbelen of socializen is niet toegelaten. Na de voorstelling iets gaan drinken het café Casino kan wel, op voorwaarde dat de regels die gelden voor de horeca worden nageleefd.
  • Ten laatste één week voor de voorstelling ontvangen tickethouders een servicemail met o.a. het precieze tijdstip van aankomst om het publiek zo veel mogelijk te spreiden.
  • Enkele populaire voorstellingen worden tweemaal op één avond georganiseerd. Tussen de voorstellingen wordt de zaal verlucht.

Ontmoetingscentrum het Park:
capaciteit (175 zittend, 65 bewegend)

 • Inkomhal (400m²): 95 zittend, 35 bewegend
 • Schouwburg (250m²): 55 zittend, 20 bewegend
 • Verbruiksruimte (120m²): 25 zittend, 10 bewegend
 • Keuken: tijdelijk gesloten

Kerkje van Laak (100m²)

 • Max. 10 personen
 • De organisator staat in voor een strikte controle van het maximum aantal bezoekers per tijdsblok.
 • De organisator dient een online of telefonisch reservatiesysteem te voorzien met bv tijdsloten van een half uur zodat er altijd max. 10 personen aanwezig zijn in de ruimte.
 • Een bezoek is enkel mogelijk per bubbel (huisgenoten of vast knuffelcontact).
 • De organisator dient ook een register met contactgegevens bij te houden ten behoeve van contacttracing.
 • Er dient voldoende fysieke ruimte te worden gevrijwaard tussen de bezoekers, met minimaal 1,5 meter afstand als basisregel.
 • In het kerkje geldt er één looprichting met aparte in- en uitgang. De deuren moeten open blijven voor constante verluchting.
 • De organisator is verantwoordelijk voor het dragen van mondmaskers en het ontsmetten van de ruimtes.
 • Een openingsreceptie is momenteel niet mogelijk.
Gepubliceerd op woensdag 2 september 2020 8.12 u.