onze pijlers

Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze werking. Samen met onze vrijwilligers zorgen we voor een warme welkom en een uitgebreid aanbod aan activiteiten en diensten. We hebben een gezellige ontmoetingsruimte waar iedereen terecht kan voor een lekker drankje met een leuke babbel. Deze ontmoetingsruimte wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Heb je interesse om bij ons vrijwilligerswerk te doen? 
Neem contact op met An Palmans, de centrumleider van Lokaal dienstencentrum Casino via anpalmans@houthalen-helchteren.be

Meer info over vrijwilligerswerk in het lokaal dienstencentrum vind je hier

Participatie en inspraak

We vinden inspraak en participatie erg belangrijk. Onze gebruikers krijgen inspraak via buurtbevragingen, tevredenheidmetingen, de adviesraad, de seniorenraad en tal van werkgroepen. Wil je graag actief betrokken worden bij onze werking, neem dan zeker contact op met de centrumleider. Onze vrijwilligers krijgen inspraak via vrijwilligersvergaderingen en krijgen coaching van de centrumleider.

Om gebruikers inspraak te geven in onze werking werd er een adviesraad van het lokaal dienstencentrum Casino opgericht. Deze adviesraad geeft advies over het activiteitenaanbod en de beleidsaangelegenheden van het lokaal dienstencentrum. Iedereen kan deel uitmaken van deze adviesraad. Wil je graag mee nadenken? 

Heb je een leuk idee, een tip of wil je graag mee nadenken over het beleid van het dienstencentrum? Kom langs aan de balie of mail casino@houthalen-helchteren.be

Samenwerking

We bieden aan onze bezoekers een heel ruim activiteiten- en dienstaanbod aan. Om dit te doen, werkt de centrumleider samen met tal van lokale en bovenlokale verenigingen en partners. Ook stellen we onze lokalen ter beschikking van welzijnsverenigingen en organisaties die hun steentje willen bijdragen aan een fijn buurtgevoel.

Buurtgericht werken en buurtgerichte zorg

Vanuit het lokaal dienstencentrum werken we buurtgericht door middel van het maken van een buurtanalyse, waarbij we inspelen op lokale noden en talenten. Door middel van een divers activiteitenaanbod stimuleren we de sociale cohesie en de informele zorg in de buurten. Daarnaast informeren we de buurtbewoners zoveel mogelijk over het (zorg-)aanbod.

Voor meer informatie over het aanbod van het lokaal dienstencentrum kan je terecht aan de balie van het Casino, 011 49 22 90 of mail naar casino@houthalen-helchteren.be